SUPPORT - Biuro Usług Inwestycyjnych, Inwestor Zastępczy, Kierownik Projektu, Project Manager, Project Management, Nadzór inwestycyjny

Idź do spisu treści

Menu główne

OfertaOferta zarządzania inwestycjami przez Koordynatora Projektu (Inwestora Zastępczego) obejmuje szereg czynności doradczych
i konsultacji jednakże to Inwestor ostatecznie podejmuje kluczowe decyzje komu i na jakich warunkach zleca poszczególne elementy
i etapy robót.


 
 

Zarządzanie Inwestycjami w formule Project Management realizowane przez Koordynatora Projektu (Inwestora Zastępczego) w zależności od oczekiwań i preferencji inwestora obejmuje w całości lub w wybranych zakresach wykonanie i uczestnictwo przy następujących elementach i etapach zadania:


 • Przygotowanie koncepcji projektowej w oparciu o wypracowane w trybie konsultacji i rozmów oczekiwania inwestora

 -Jeżeli jest taka potrzeba sporządzanie inwentaryzacji obiektów istniejących
 -Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

 • Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów inwestycji

 • Opracowanie harmonogramu realizacji zadania wraz z wyodrębnieniem kluczowych dat i ścieżki krytycznej przedsięwzięcia

 • Przygotowanie wstępnych przepływów finansowych przedsięwzięcia (CashFlow)

 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej i udział w przetargu na wybór wykonawcy prac    projektowych

 • Przygotowanie umowy na prace projektowe

 • Weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej, analiza zaproponowanych rozwiązań pod kątem kosztów przedsięwzięcia, kontrola dokumentacji na zgodność z warunkami umownymi i wymaganiami inwestora

 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej i udział w przetargu na wybór wykonawcy robót

  budowlanych

 • Przygotowanie umowy na roboty budowlane

 • Przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy

 • Koordynacja prac wszystkich uczestników procesu budowlanego

  - Prowadzenie i sporządzanie raportów z narad koordynacyjnych na budowie
  - Modyfikacja i kontrola harmonogramu budowy, identyfikacja potencjalnych zagrożeń, oznaczanie procentowego stopnia zaawansowania prac
  - Koordynacja działań związanych z bezpośrednimi dostawami inwestorskimi
  - Prowadzenie korespondencji z uczestnikami procesu budowlanego
  - Koordynacja prac inspektorów nadzoru
  - Kontrola kosztów przedsięwzięcia, weryfikacja rozliczeń i faktur generalnego wykonawcy
  - Monitorowanie rozliczeń Inwestor-Generalny Wykonawca
Podwykonawcy

 • Koordynacja prac odbiorowych, sporządzenie protokołu odbioru końcowego, koordynacja listy usterek;

 • Sporządzenie końcowego rozliczenia z generalnym wykonawcą

 • Uczestnictwo w uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu

 • Uczestnictwo w okresowych przeglądach pogwarancyjnych

 • Opcjonalne usługi towarzyszące

 - Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, uzyskanie decyzji środowiskowej
 - Opracowanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego
 - Opracowanie certyfikatu energetycznego

 

W zależności od indywidualnych preferencji Inwestora zakres usług w realizowanych przez Koordynatora Projektu (Inwestora Zastępczego) może być zlecony w pełnym jak i ograniczonym zakresie ustalonym obustronnie w drodze konsultacji i analiz oraz w odniesieniu do specyfiki danego przedsięwzięcia budowlanego.

Priorytetowym założeniem  w koordynacji projektów są przejrzyste i partnerskie relacje tak z Klientami jak i pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. Na życzenie klienta postępowania wyboru kluczowych wykonawców mogą być prowadzone w oparciu o indywidualny autorski program transparentnej procedury przetargowej.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego UA-35915699-1